Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontrola plynových kotlů a kotlů na pevná paliva a komínů

Všechny kotle na zemní plyn, dřevo, pelety nebo fosilní paliva mají svou životnost nebo též mohou mít vady, zvláště v izolaci nebo ve vyzdívce. To jsou faktory, které mohou způsobit havarijní stav nebo dokonce i požár z důvodu například propálení kotle. Pomocí termokamery lze zjistit tyto vady a poškození a tím předejít havárii.

 

Kontrola plynových kotlů a spalinových cest

Provést si kontrolu spalinových cest a samotného plynového kotle termokamerou se vyplatí. Lze odhalit závady dříve než se něco přihodí. Na snímku níže je vidět závada na odtahu spalin.

Závada zjištěná termokamerou na spalinových cestách

 

Kontrola kamen a krbů

 

 

Termokamera vidí rozložení teplot v kamnech na tuhá paliva

 

Termokamerou lze revidovat i jakákoliv jiná topeniště bez ohledu na zdroj paliva nebo elektrického proudu.

 

Kontrola komínů

Nechat si udělat revizi komína by mělo být samozřejmostí, ale provést si kontrolu komína termokamerou je něco jiného. Kominík úplně všechno v komíně, zvláště zděném, nevidí jako například praskliny a prasklinky, místa, kde dochází k drobným zahořením. Toto všechno, ale odhalí vizualizace termokamerou, která vidí rozdíly teplot. Vzhledem k bezpečnosti tuto metodu zvláště doporučujeme. Níže jsou uvedeny snímky zděného komína na půdě rodinného domu. Komín není v tomto případě vyvložkován.

 

Teplota komína pod střechou snímá termokamera

Vrch komína pod střechou

Pata komína na půdě rodinného domu, teploty jsou v pořádku

Pata komína na půdě

Výše uvedené termosnímky ukazují normální teploty zděného komína rodinného domku na vesnici. Snímky vypadají hrozivě, ale vše je v tomto případě v pořádku, podívejte se na teploty.