Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontrola a měření tepelné ztráty a úniku tepla

Provést si kontrolu a měření tepelných ztrát termokamerou se vyplatí. Zjistíte, kudy se vám ztrácí teplo z domu. Nejčastěji to jsou tepelné mosty, které normálně nejsou vidět, ale jsou významnou tepelnou ztrátou.

Tepelné ztráty, měření úniku tepla termokamerou

Měření úniku tepla termokamerou a měření tepelných ztrát domu, tepelný most, únik tepla z domu je důležité, získáte cenné informace o místech, kde vznikají tepelné ztráty domu nebo stropem, okny. Díky  těmto zjištěním a následnému odpovídajícímu zateplení fasády domu nebo zateplení stropu dochází k  podstatnému snížení nákladů na vytápění domu, sníží se celková tepelná ztráta domu.

Součinitel prostupu tepla v příkladech různého složení zdiva

Na tepelných ztrátách domu se zásadně podílí druh a tloušťka stavebních materiálů a tím součinitel prostupu tepla. Níže jsou uvedeny různé skladby obvodového zdiva pro porovnání.

Z grafů je vidět průběh teplot obvodovým zdivem zatepleným a nezatepleným.

Je zvolena teplota v místnosti 21 0C a v exteriéru -5 0C.

Složení obvodového zdiva
Omítka vápenná 2 cm
Cihla plná 46 cm
Omítka vápenná 2 cm
Součinitel prostupu tepla U = 1,33 W/m2.K
Tepelný odpor konstrukce R = 0,75 m2K/W

Teploty ve zdivu

 

Omítka vápenná 2 cm
Cihla plná 46 cm
Omítka vápenná 2 cm
Polystyren 5 cm
Lepidlo – stěrka 3 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,5 W/m2.K
Tepelný odpor konstrukce R = 2,0 m2K/W

Zdivo a zateplení polystyren 5 cm
 

Lepidlo – stěrka 3 mm
Polystyren 5 cm v interiéru
Omítka vápenná 2 cm
Cihla plná 46 cm
Omítka vápenná 2 cm
Součinitel prostupu tepla U = 0,5 W/m2.K
Tepelný odpor konstrukce R = 2,0 m2K/W
Při zateplení zevnitř dochází k prochladnutí zdiva.
Hrozí kondenzace vody, následné plísně a zhoršení tepelně izolačních vlastností.
Proto raději nikdy nezateplovat zevnitř!

Zateplení obvodového zdiva z interiéru

Z grafu je vidět, že při zateplení z interiéru dochází k velkému prochladnutí zdiva a může docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti mezi polystyrenem a vnitřní omítkou. Tomuto řešení zateplení se raději vždy vyhýbat.

Omítka vápenná 2 cm
Cihla plná 46 cm
Omítka vápenná 2 cm
Polystyren 10 cm
Lepidlo – stěrka 3 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,31 W/m2K
Tepelný odpor konstrukce R = 3,25 m2K/W

Zdivo a zateplení polystyren 10 cm

 

Omítka vápenná 2 cm
Heluz Family 44 cm broušená
Omítka vápenná 2 cm
Součinitel prostupu tepla U = 0,19 W/m2.K
Tepelný odpor konstrukce R = 5,27 m2K/W

Heluz Family 44 broušená

 

K tepelným ztrátám domu z běžných domů a budov (pokud odmyslíme okna a dveře) dochází hlavně stropem a díky tepelným mostům. Tyto tepelné ztráty domu v součtu nejsou zanedbatelné. Příčinou je velmi často tepelný most a tím tepelná ztráta jsou téměř nedílnou součástí všech domů, jde jen o to je minimalizovat. Samozřejmě použitý stavební materiál ovlivňuje tepelné ztráty budov a domů, je to hlavně jeho součinitel tepelné vodivosti a tloušťka daného materiálu, viz. tabulka součinitel tepelné vodivosti.

Tepelná ztráta domu nebo bytu vlivem tepelných mostů a absencí tepelná izolace zateplení stropu nebo zateplení domu vzniká a projevuje se hlavně:

1. Napojením dvou nebo i více konstrukcí

2. Geometrií domu - rohy, ukončení stěny, zdi

3. konvekcí - prouděním

V praxi se nejčastěji projevuje geometrie staveb a místností, hlavně rohy místností a napojení více konstrukcí (napojení např. dřevo a cihla, plast a cihla, cihla a ocel) a mnoho dalších kombinací. 

Měření termokamerou tepelných ztrát, lze zjistit tepelné mosty a identifikovat jejich rozsah. Tepelná ztráta je zásadně ovlivněna tepelným mostem.

Pokud chcete výpočet tepelných ztrát, neboli kolik tepla vám prochází zdí, stropem nebo okny, tak se podívejte na Výpočet tepelných ztrát.

Nětěsnost oken a vnějších dveří

Okny nebo dveřmi uniká podstatná část tepla z celého součtu všech ztrát domu, vznikají tepelné ztráty, lze měřit termokamerou. Můžete použít okna například typ trojsklo nebo tříkomorové rámy, ale přesto všechno platí, co je napsáno na začátku. Okenní rámy jsou vždy zdrojem ztrát tepla a můžou být důvodem, že je kolem oken mokré zdivo, je zde tepelné most.

Po letech, zvláště plastová okna nebo dveře orientovaná na jih začnou měnit svůj původní tvar a je nutno je seřizovat z důvodu, že netěsní nebo lze špatně ovládat zavírání nebo otevírání. Se stárnutím oken či dveří vám nepomůžeme, ale můžeme vám termokamerou zjistit, zda nejsou okolo oken nebo rámů netěsnosti, kudy uniká teplo z vašeho domu nebo bytu a může docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti v podobě kapek až loužiček vody například na parapetu.

 

Orosená okna zamlžená nebo rámy - srážení vody na skle okna

Může se stát, že máte orosená okna, zamlžená nebo rámy, vysráží se voda z vnitřní strany na skle nebo okenním rámu a steče na parapety. Obyčejně se to stane na dolní části skla plastového okna u parapetu, kde je vidět orosené a zamlžené sklo. Příčinou je vznik rosného bodu. Jde ale o to, proč tento rosný bod vznikl. Možností vysrážení vlhkosti - vody je několik. Může to být špatná izolační schopnost oken nebo jejich okenních rámů nebo vysoká vlhkost v místnosti, ale též kombinace všech 3 faktorů.

Orosená okna Orosená plastová okna

Velmi často se stává, že vzniká tepelný most (kontakt dvou různorodých materiálů) mezi zdivem a rámem okna - plastem. Tento problém je velmi častý u plastových oken a řešení může být velmi složité. Mokré a vlhké zdivo kolem oken je zárodkem plísně na zdi. Zamlžená a orosená okna odvádí hodně tepla a jsou varováním z důvodu vzniku plísní.

Pokud máte problém a trápí vás, že máte zamlžená nebo orosená okna, neváhejte nás kontaktovat.

 

Zamlžená okna a voda na okenním parapetu

Zamlžená okna - nízká teplota, tepelný most mezi oknem a parapetem, vznik rosného bodu jsou důvodem konenzace vody a stékání vody na parapet a nasáknutí do zdi. To je k zadělání na problém plíseň na zdi nebo plíseň v bytě.

To začíná nevinně, jsou jen zamlžená a orosená okna. Potom nastoupí chemie Savo proti plísni, ale přitom se nic neřeší.

 

Měření stropu a stropních konstrukcí a jejich vlastností termokamerou

Strop a střechy je část domu nebo bytu, kudy uniká rovněž podstatná část tepla a dochází tím k tepelným a finančním ztrátám. To může prověřit termokamera. Velmi důležitá je skladba stropu a použitá tepelná izolace. Všichni víme, že teplý vzduch stoupá směrem vzhůru ke stropu - konvenčně, důkazem je, že u stropu je nejtepleji, tím vyvíjí stoupající vzduch "tepelný tlak" na strop. Po ochlazení opět vzduch klesá dolů k podlaze. Tepelná izolace a zateplení stropu hraje významnou roli.

Proto kvalitní zateplení stropu je velmi důležité a tomu se musí podřídit tepelná izolace stropu. Obyčejně je ze skelné nebo čedičové vaty a také se používá polystyren. V posledních letech je v kurzu foukaná izolace z různých izolačních materiálů, které mají dobré tepelně izolační schopnosti a mají velký vliv na zateplení stropu.

Měření tepelných ztrát - vadná tepelná izolace stropu

Je vidět vadná tepelná izolace a tepelné mosty - tmavá místa na termosnímku.

Zateplení stropu má tepelný most

Opět na termosnímku vadná tepelná izolace stropu. Chcete-li vědět, jaké jsou tepelné ztráty stropu, nechte si provést výpočet tepelných ztrát stropu.

Máte podezření, že vám uniká teplo stropem nebo je špatná tepelná izolace stropu, kontaktujte nás.

Měření zateplení fasády domu a jeho cena

Než se rozhodnete provést zateplení fasády domu na svém rodinném domu, je velmi vhodné si nechat provést kontrolu a měření vizualizací pomocí termokamery, která nám odhalí a ukáže místa tepelné ztráty, t.j. místa, kde vznkla největší ztráta a unik tepla z fasády domu. Současně budete mít zdokumentován výchozí stav před zateplením fasády domu a můžete se rozhodnout jaká bude tloušťka tepelné izolace, to má vliv na cenu. Po provedení zateplení fasády domu si proveďte opět kontrolu termokamerou, aby jste viděli změny proti výchozímu stavu a současně tím zkontrolujete provedení a kvalitu zateplovacích prací. Nechat si provést tuto kontrolu a měření termokamerou je doporučováno, protože tyto práce na zateplení domu, včetně materiálu a tepelné izolace, nejsou zrovna levnou záležitostí, rozhoduje také cena tepelné izolace.

Zateplení fasády panelového domu

Zateplení panelového domu, mimo přízemí, na termosnímku je pěkně vidět, že nezateplené přízemí vyzařuje mnohem více tepla. 

Rodinný dům, chybí zateplení fasády, velké ztráty tepla

Na snímku vidíme, že chybí zateplení domu, povrchová teplota je příliš vysoká, zvláště na balkoně, kde jsou velké úniky tepla.

Chcete vědět jak je na tom vaše fasáda domu s úniky a ztrátou tepla, ozvěte se a změříme to.

Kontrola zateplení podkrovních místností

Podkrovní místnost je v naprosté většině případů zdrojem velkých tepelných ztrát, proto zde hraje velkou roli tepelná izolace. Podkrovní místnosti mají své kouzlo, ale i svá rizika. Tím jedním z nejhlavnějších je v létě nepřiměřené teplo, naopak v zimě, že jde místnost špatně vytopit na pokojovou teplotu. A to je ten případ, kdy je dobré použít vizualizaci teplot v podkrovní místnosti pomocí termokamery. Ta vám jednoznačně identifikuje místo úniku a ztrát tepla i špatnou tepelnou izolaci. 

 

tepelne-ztraty-podkrovni-mistnost-a-uniky-tepla.jpg

Pohled termokamery na místo v podkrovní místnosti, kde uniká teplo - modrá část snímku, jedná se o tepelný most mezi trámy a sádrokartonem.

 

kontrola-podkrovni-mistnost.jpg

 

Jiný pohled termokamery do podkrovní místnosti, zde se jedná s největší pravděpodobností o nedokonalou tepelnou izolaci. Chybou bývá, že je izolační vata hodně namačkaná, tím strácí izolační vlastnosti.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

měření termokamerou

(Irena Lešková, 20. 1. 2023 9:32)

prosím o kontakt na firmu která provede měření ůniků tepla na mém
domě v Sezimově Ústí. Děkuji. 775 447 768.

kontrola tepelné straty - dřevostavba

(Stejskalová Kateřina, 6. 10. 2022 10:41)

Dobrý den, chtěla bych spočítat / respektive zkontrolovat tepelné ztráty na novostavbě - dřevostavba
Prosím zavolejte mi
mobil: +420 602 342 139

Předem moc děkuji Stejskalová

Vypočet tepelne ztraty v rodinnem domu

(Petr, 19. 5. 2022 11:21)

Dobry den ,chtel by spočitat tepelnou stratu narodinnem domu ,dekuji
732660729

Tepelné úniky okny

(Karel, 1. 12. 2021 21:52)

Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak vypočítat únik tepla Q okny.
Existuje na to nějaký speciální vzoreček?
Děkuji