Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpočet tepelných ztrát domu, objektu

Výpočet tepelné ztráty - jak spočítat tepelné ztráty domu

Výpočet tepelné ztráty rodinného domu nebo objektu je odpovědí na Jak spočítat tepelné ztráty domu, únik tepla, stačí nám zaslat skladbu zdiva nebo stropu a výpočet vám provedeme. 

Skladba zdiva, stropu musí k výpočtu obsahovat druh materiálu, jeho tloušťka a příp. plocha. Pokud neznáte plochu, tak vám provedeme výpočet tepelné ztráty rodinného domu na 1 m2 a vy si již tento výpočet vynásobíte skutečnou plochou.

Vstupní data pro výpočet tepelné ztráty

Příklad minimálních vstupních dat pro výpočet tepelných ztrát domu - obvodové zdi na 1 m2:

Starší rodinný dům

palubky vnitřní - 12 mm

omítka vnitřní -   10 mm

zdivo, cihla plná - 700 mm

omítka vnější - 10 mm

Dohromady -     732 mm

Z těchto výše uvedených dat Vám vypočítáme tepelné ztráty, to stejné platí i pro strop.

Plocha - xx m2 pro případ výpočtu na celou plochu zdi nebo stropu.

Výpočet tepelných ztrát domu vám provedeme za podmínek viz. Ceník služeb. Po uhrazení vám hned zašleme na mail výpočet.

Nejsme internetová kalkulačka pro výpočet tepelných ztrát, která nezná podrobnosti a detaily vašeho domu, ale výpočet tepelných ztrát děláme pěkně ručně dle konkrétního domu a jeho vlastností.

Tato vstupní data k provedení výpočtu zašlete na mail termokamera865@seznam.cz, dále mohou být data získána přímo na místě, levnější pro vás je zaslat mailem.

Pro výpočet tepelných ztrát domu a tepelné bilance domu jsou nutná vstupní data jako rozměry, druh materiálu, jejich skladba a tloušťka, současné množství vstupní energie na vytápění domu - objektu v podobě zemního plynu, elektrické energie nebo spotřeby fosilních paliv jako uhlí, dřevo, štěpka, brikety a pelety.

K výpočtu tepelných ztrát a provedení tepelné bilance domu, objektu slouží též měření úniku tepla, ztráty tepla domu termokamerou nebo stačí nám zaslat vstupní data k výpočtu, viz. výše.

 

Součinitel tepelné vodivosti, prostupu tepla a tepelná bilance

K výpočtům tepelných ztrát domu nebo jiných objektů určitě budou použity:

Součinitel (koeficient) tepelné vodivosti (λ)  nás informuje o vlastnostech různých materiálů vést teplo z teplejší strany na chladnější, je to konstanta a je charakteristická pro každý materiál. Hodnota součinitele tepelné vodivosti se získává experimentálně, např. ve zkušebním ústavu. Udává se v jednotkách (W/m.K).

 

Součinitel tepelné vodivosti tabulka

Stručný přehled součitel tepelné vodivosti (λ) některých nejběžnějších materiálů je uveden v tabulce.

Materiál Součinitel tepelné vodivosti (λ)
Beton 1,4
Železobeton 2,18
Cihla plná 0,86
Cihla Porotherm 44 Profi Dryfix 0,121
Plynosilikát 0,23
Tvárnice KM Beta 0,3
Tvárnice Hebel 0,11
Tvárnice Heluz 44 family broušená 0,087
Omítka vápenná 0,88
Polystyren 0,04
Omítka Perlit 0,12
Sádrokarton 0,22
Čedičová a skelná vata 0,038
PUR desky 0,022
Dřevo měkké kolmo na vlákna 0,18
Sláma balíky 0,05

Z výše uvedeného je patrno, že čím menší číslo součinitele tepelné vodivosti, tím lepší izolační materiál. Údaje jsou průměrné, orientační a odpovídají určitým podmínkám. Tato hodnota samozřejmě neplatí v případě velké vlhkosti. Převrácená hodnota označuje součinitel tepelného odporu.

 

Součinitel prostupu tepla (U) nám udává celkovou výměnu tepla mezi vnitřní a vnější (teplejší a studenější) stranou (W/m2.K), které jsou od sebe odděleny jakoukoliv přepážkou, stěnou, izolací a podobně. Toto číslo nám říká, kolik tepla jednotkovou plochou prochází z teplejšího prostředí do chladnějšího, označuje se symbolem U.

 

Jak lze provést vypočet součinitele prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla se nejčastěji vypočítává podle druhu materiálu, ze kterých se skládá konstrukce, stěna. Tak zjistíme i odhad spotřeby tepla na vytápění. Výpočet je prováděn dle:

U = 1/(Rn+Rk+rN)

U = součinitel prostupu tepla, (W/m2K)

Rk = tepelný odpor konstrukce, stěny, zdi (může se jednat i o součet odporů n vrstev)

Rn = dle normy odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu konstrukce, stěny (0,13 m2K/W)

rN = dle normy odpor při přestupu tepla na venkovním povrchu konstrukce, stěny (0,04 m2K/W)

 

Tepelný odpor je převrácená hodnota součinitele prostupu tepla, neboli, čím je hodnota tepelného odporu větší, tím je únik tepla menší.

 

Se součinitelem (koeficientem) přestupu tepla (α) nebudeme pracovat, protože se přestup tepla týká přestupu tepla z jedné látky do druhé, hlavně pro případ složení vrstev: pevná látka - plyn, pevná látka - kapalina, kapalina - plyn. Tento součinitel přestupu tepla se hojně využívá  např. v chemickém a energetickém průmyslu, ale také v oboru vytápění při výpočtech parametrů chladičů ohřívačů, vařáků a pod. Jednotka je W/m2K.

 

U výpočtu tepelných ztrát domu se přihlíží též ještě k dalším faktorům jako například orientace domu, nadmořská výška nebo zda je dům na samotě atd. Určitě je něco jiného zda je dům na kopci v Krkonoších nebo třeba v husté zástavbě třeba v Kolíně.

 

Tepelná bilance domu, důležité před instalací tepelného čerpadla

Ideální dům, ale opravdu ideální co se týče tepla, je ten, který nemá vůbec žádné tepelné ztráty. Takový, ale prostě na celém světě neexistuje. Jde pouze o to, aby tepelné ztráty byly co nejmenší. Tepelná bilance nám říká, kolik tepla odebereme - vyrobíme a kolik tepla nám díky nedokonalosti uteče. Můžeme vyrobit - odebrat např. 10.000 kJ, ale uteče nám 8.000 kJ. Tepelně izolační účinnost objektu, aby se v něm dalo žít, je tedy jen a pouze 20%. Naší snahou je, aby tepelně izolační vlastnost domu se co nejvíce přibližovala ke 100%.

Proto je výhodné znát tepelné ztráty domu, zašlete nám vstupní Tepelná bilance domu tepelných ztrát, obdržíte výsledky, aby jste se mohli rozhodnout, jaké tepelné čerpadlo a o jakém výkonu budete potřebovat.

Obecně a laicky lze říci, že při ustáleném chodu domu se množství dodaného tepla ( Qdodané ) rovná tepelným ztrátám ( ∑Qztráty ) + ztráty tepla větráním, prostě větrat se musí. V podstatě nám jde jen o to, kolik tepla a za jak dlouho nám uteče pánu Bohu do oken.

 

∑Qdodané =  ∑Qztráty + Qvětrání

kde

∑Qztráty = Qzdivo + Qstrop + Qokna + Qdveře + Qpodlaha

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář